Česky Slovensky
Uživateľ:   Prihlásiť sa
LOGO

Pravidlá

Pravidlá členstva sú rozdelené podľa jednotlivých úrovní štruktúry Bushman CLUBu, ktoré sú uvedené v sekcii štruktúry CLUBu.

PODMIENKY ČLENSTVA

Členom Bushman CLUBu sa môže stať každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a spĺňa nižšie uvedené podmienky členstva. Členstvo v CLUBe je bezplatné a oprávňuje člena Bushman CLUBu na čerpanie nižšie špecifikovaných výhod a benefitov.

Členská karta Bushman CLUBU

Elektronická karta, získaná pri registrácii do Bushman CLUBU, umožňuje identifikovať člena Bushman CLUBU akejkoľvek úrovne. Člen môže používať len jednu členskú kartu, karta je neprenosná. Pri nákupe a predložení karty je personál predajne povinný vykonať pri platbe identifikáciu karty prostredníctvom načítania jej identifikačného kódu, a tým zároveň elektronicky zaznamenať vykonanú operáciu na individuálny účet zákazníka. Príslušné výhody podľa vyššie uvedených podmienok získava zákazník automaticky po dosiahnutí požadovaných limitov a všetky takto získané bonusy alebo výhody je možné čerpať pri nasledujúcich nákupoch. Aktualizácia dát do zákazníckych databáz prebieha v období do 2 pracovných dní od poslednej transakcie. Aktivácia individuálnych účtov zákazníkov prebieha do 30 dní od registrácie zákazníka.

V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia karty je člen povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na najbližšej predajni alebo na oficiálnej infolinke: +421 263 454 324.

Po oznámení straty či odcudzenia bude zákazník informovaný o termíne a forme odovzdania jeho novej klubovej karty.

Kartu nie je možné použiť pri nákupoch v internetovom obchode.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastník svojou registráciou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č 428/2002 Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel, a so zasielaním firemných informácií. Údaje budú spracovávané na účely uvedené v týchto PRAVIDLÁCH ČLENSTVA.

ZÁNIK ČLENSTVA

V Bushman CLUBE Člen môže svoje členstvo ukončiť a to formou oficiálneho oznámenia na príslušnej predajni, elektronicky alebo písomne. Členstvo v Bushman CLUBE zaniká z dôvodov uvedených nižšie:

  • na vlastnú žiadosť člena Bushman CLUBU
  • rozhodnutím prevádzkovateľa Bushman CLUBU
  • na základe porušenia pravidiel a podmienok klubu

BUSHMAN CLUB je otvorený všetkým, ktorí chcú vyjadriť pozitívny prístup k prírode a zdieľať názory, hodnoty a filozofiu značky Bushman - RESPECT FOR NATURE. Za týmto účelom vznikla trojstupňová štruktúra Bushman CLUBu. Každá vyššia úroveň prináša zaujímavejšie výhody a benefity pre svojich členov. Nahliadnite do ponuky benefitov a podmienok členstva. Staňte sa REAL BUSHMAN!

Štruktůra clubu

Real Bushman

Najvyššia dosiahnuteľná kategórie, najprestížnejšia a zároveň s najširšou možnou ponukou výhod a benefitov. Je kategóriou "naozajstných" Bushman-ov, skupinou najvernejších.

Classic Bushman

Kategória CLASSIC Bushman otvára priestor pre všetkých potenciálnych členov prestížnej kategórie REAL. Je možnosťou pre všetkých existujúcich i nových zákazníkov vyskúšať vernostné výhody členstva.

Adept Bushman

Táto kategória je predstupňom a vstupenkou do kategórií vyšších. Je otvorená všetkým zákazníkom, ktorí prejavia záujem stať sa členmi BUSHMAN CLUBu. Ponúka predovšetkým aktívne nadviazanie spoločnej komunikácie a vzťahu k značke Bushman a možnosť "zbierania" bodov, potrebných k vstupu do vyšších kategórií BUSHMAN CLUBu.

V prípade akýchkoľvek nejasností, komplikácií či dotazov, prosím využite emailovú adresu office@bushman.sk alebo infolinku +421 263 454 324.