Česky Slovensky
Uživatel:   Přihlásit
LOGO

Pravidla CLUBU


PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Členem BUSHMAN CLUBu se může stát každá osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a splní níže uvedené podmínky členství. Členství v CLUBu je bezplatné a opravňuje člena BUSHMAN CLUBu k čerpání níže specifikovaných výhod a benefitů.

ČLENSKÁ KARTA BUSHMAN CLUBU

Elektronická karta, získaná při registraci do BUSHMAN CLUBU, umožňuje identifikovat člena BUSHMAN CLUBU jakékoliv úrovně. Člen může používat pouze jednu členskou kartu, karta je nepřenosná Při nákupu a předložení karty je personál prodejny povinen provést při platbě identifikaci karty prostřednictvím načtení jejího identifikačního kódu, a tím zároveň elektronicky zaznamenat provedenou operaci na individuální účet zákazníka. Příslušné výhody dle výše uvedených podmínek získává zákazník automaticky po dosažení požadovaných limitů a veškeré takto získané bonusy či výhody je možné čerpat při následujících nákupech. Aktualizace dat do zákaznických databází probíhá v období do 2 pracovních dní od poslední transakce. Aktivace individuálních účtů zákazníků probíhá do 30 dnů od registrace zákazníka. V případě ztráty, odcizení nebo poškození karty je člen povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na nejbližší prodejně nebo na oficiální infolince: club@bushman.cz nebo +420 317 712 416. Po oznámení ztráty či zcizení bude zákazník informován o termínu a formě předání jeho nové klubové karty. Kartu nelze použít při nákupech prostřednictvím internetových obchodů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník svou registrací dává souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel, a se zasíláním firemních informací. Údaje budou zpracovávány k účelům uvedeným v těchto PRAVIDLECH ČLENSTVÍ. Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing, a pokud si to zákazník přeje, též vyřizování objednávek našich produktů či účast zákazníka v propagačních soutěžích. Právním základem pro zpracování osobních údajů je: čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, pro účely přímého marketingu; čl. 6 odst. 1 písm. a) pro účely pořádání soutěží; čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek. Provoz BUSHMAN CLUBU technicky zajišťuje společnost LP Komfort s.r.o., která zpracovává osobní údaje členů v souladu se zákonem uvedeným v předchozím odstavci.

Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde.

ZÁNIK ČLENSTVÍ V BUSHMAN CLUBU

Člen může své členství ukončit a to formou oficiálního oznámením na příslušné prodejně, elektronicky nebo písemně. Členství v BUSHMAN CLUBU zaniká z níže uvedených důvodů: - na vlastní žádost člena BUSHMAN CLUBu - rozhodnutím provozovatele BUSHMAN CLUBu na základě porušení pravidel a podmínek klubu Provozovatel je oprávněn měnit pravidla BUSHMAN CLUBu.

BUSHMAN CLUB je otevřený všem, kteří chtějí vyjádřit pozitivní přístup k přírodě a sdílet názory, hodnoty a filozofii značky BUSHMAN – RESPECT FOR NATURE. Za tímto účelem vznikla třístupňová struktura BUSHMAN CLUBu. Každá vyšší úroveň přináší zajímavější výhody a benefity pro své členy. Nahlédněte do nabídky benefitů a podmínek členství. Staňte se REAL BUSHMAN!

STRUKTURA CLUBU

Real Bushman

Nejvyšší dosažitelná kategorie, nejprestižnější a zároveň s nejširší možnou nabídkou výhod a benefitů. Je kategorií „opravdových“ BUSHMANů, skupinou nejvěrnějších.

Podmínky získání členství

    - řádné členství na základě nákupu zboží ve značkových prodejnách BUSHMAN, v úhrnné hodnotě 13.000 Kč (po dosažení úrovně CLASSIC) v průběhu jednoho roku, s tím, že se jedná o období 365 dní od prvního zaregistrovaného nákupu, včetně, nebo v úhrnné hodnotě 20.000 Kč v průběhu jednoroho roku, s tím, že se jedná o období 365 dní od prvního zaregistrovaného nákupu, včetně

    - čestné členství na základě výjimečného lidského činu při záchraně lidského života, zvířete nebo ochraně přírody, aktivity s výrazným humanitárním akcentem, pomoc lidem v nouzi apod. Tito členové jsou přijímáni na základě ověřeného doporučení nebo informace z řad veřejnosti nebo stávajících členů CLUBU, požívají veškerých výhod členství a o jejich přijetí rozhoduje vedení společnosti BUSHMAN v pravidelných čtvrtletních intervalech, včetně informace o čestném přijetí

    - členství na úrovní kategorie REAL je na dobu neurčitou, a zaniká pouze v souvislosti a za podmínek daných v PRAVIDLECH ČLENSTVÍ, v bodě „ZÁNIK ČLENSTVÍ“


Výhody a benefity

   - sleva na všechny nákupy v rámci sítě značkových prodejen BUSHMAN ve výši 10% z celkového nákupu, mimo zboží dlouhodobě zlevněné, zboží zlevněné v akci a zboží nabízené prostřednictvím oficiálních outletových prodejen BUSHMAN

    - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v případě jakéhokoliv nákupu, a to i zlevněného zboží nebo nákupu v outletech, je možné využít členskou kartu pro registraci a načtení realizovaného nákupu na individuální zákaznický účet (registrace a přičítání bonusových bodů na účet zákazníka)

    - pravidelná informace o aktivitách firmy, novinkách, akcích a aktivitách společnosti

    - pravidelné zasílání elektronické podoby firemních NEWS BUSHMAN

    - produkty, dárky nebo dárkové předměty zasílané firmou v rámci zákaznického programu

    - možnost využití cross-overových akcí, aktivit a slev u partnerů společnosti BUSHMAN


Classic Bushman

Kategorie CLASSIC BUSHMAN otevírá prostor pro všechny potenciální členy prestižní kategorie REAL. Je možností pro všechny stávající i nové zákazníky vyzkoušet věrnostní výhody členství.

Podmínky získání členství

    - členství na základě nákupu zboží ve značkových prodejnách BUSHMAN, v úhrnné hodnotě 7.000 Kč v průběhu jednoho roku, s tím, že se jedná o období 365 dní od prvního zaregistrovaného nákupu, včetně

    - členství na úrovni kategorie CLASSIC je na dobu neurčitou, a zaniká pouze v souvislosti a za podmínek daných v PRAVIDLECH ČLENSTVÍ, v bodě „ZÁNIK ČLENSTVÍ“ nebo přechodem do kategorie REAL


Výhody a benefity

    - sleva na všechny nákupy v rámci sítě značkových prodejen BUSHMAN ve výši 7% z celkového nákupu, mimo zboží dlouhodobě zlevněné, zboží zlevněné v akci a zboží nabízené prostřednictvím oficiálních outletových prodejen BUSHMAN

    - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v případě jakéhokoliv nákupu, a to i zlevněného zboží nebo nákupu v outletech, je možné využít členskou kartu pro registraci a načtení realizovaného nákupu na individuální zákaznický účet (registrace a přičítání bonusových bodů na účet zákazníka)

    - pravidelná informace o aktivitách firmy, novinkách, akcích a aktivitách společnosti, o prodejních novinkách, akcích a obchodních aktivitách

    - pravidelné zasílání elektronické podoby firemních NEWS BUSHMAN

    - možnost využití cross-overových akcí a aktivit a slev u partnerů společnosti BUSHMAN

Adept Bushman

Tato kategorie je předstupněm a vstupenkou do kategorií vyšších. Je otevřena všem zákazníkům, kteří projeví zájem stát se členy BUSHMAN CLUBu. Nabízí především aktivní navázání společné komunikace a vztahu ke značce BUSHMAN a možnost „sbírání“ bodů, nutných ke vstupu do vyšších kategorií BUSHAM CLUBu.

Podmínky získání členství

    - členství na základě jednorázového nákupu zboží ve značkových prodejnách BUSHMAN.

    - získání oficiální nákupní karty s možností registrace nákupů a následnému vstupu do vyšších kategorií BUSHMAN CLUBU s možností čerpání výhod a bonusů


Výhody a benefity

   - sleva na všechny nákupy v rámci sítě značkových prodejen BUSHMAN ve výši 5% z celkového nákupu, mimo zboží dlouhodobě zlevněné, zboží zlevněné v akci a zboží nabízené prostřednictvím oficiálních outletových prodejen BUSHMAN

    - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v případě jakéhokoliv nákupu, a to i zlevněného zboží nebo nákupu v outletech, je možné využít členskou kartu pro registraci a načtení realizovaného nákupu na individuální zákaznický účet (registrace a přičítání bonusových bodů na účet zákazníka)

    - otevřená cesta do vyšších kategorií BUSHMAN CLUBU

    - pravidelná informace o aktivitách firmy, novinkách, akcích a aktivitách společnosti, o prodejních novinkách, akcích a obchodních aktivitách

    - pravidelné zasílání elektronické podoby firemních NEWS BUSHMAN

 

V případě jakýchkoliv nejasností, komplikací či dotazů, prosím využijte emailové adresy club@bushman.cz nebo infolinky +420 317 712 416.