Česky Slovensky
Uživatel:   Přihlásit
LOGO

bushman PARTNER card club

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Členem BUSHMAN PARTNER CLUBu se může stát každá osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a obdrží partnerskou kartu v rámci benefitního programu zaměstnavatele. Členství v CLUBu je bezplatné a opravňuje člena BUSHMAN PARTNER CLUBu k čerpání níže specifikovaných výhod a benefitů.

ČLENSKÁ KARTA BUSHMAN PARTNER CLUBU

Členská karta BUSHMAN PARTNER CLUBU je ve vlastnictví partnerské organizace, která jí poskytuje k užití svým zaměstnancům po dobu trvání jejich zaměstnaneckého vztahu. Elektronická karta umožňuje identifikovat člena BUSHMAN PARTNER CLUBU jakékoliv partnerské organizace. Před jejím prvním použitím je nutná aktivace na adrese http://club.bushman.cz. Při nákupu a předložení karty je personál prodejny povinen provést při platbě identifikaci karty prostřednictvím načtení jejího identifikačního kódu, a tím zároveň elektronicky zaznamenat provedenou operaci na individuální účet zákazníka. Aktualizace dat do zákaznických databází probíhá v období do 2 pracovních dní od poslední transakce. Výše slevy na kartě je nastavena dohodou mezi partnerskou organizací a společností LP Komfort s.r.o.. Sleva se vztahuje na nákup nezlevněného zboží a programy BUSHMAN CARD a BUSHMAN PARTNER CARD se nesčítají. V případě ztráty, odcizení nebo poškození karty je člen povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na personální oddělení svého zaměstnavatele, nebo na oficiální infolince: +420 317 712 400. Po oznámení ztráty či zcizení bude zákazník informován o termínu a formě předání jeho nové klubové karty. Kartu nelze použít při nákupech prostřednictvím internetových obchodů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník svou registrací dává souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel, a se zasíláním firemních informací. Údaje budou zpracovávány k účelům uvedeným v těchto PRAVIDLECH ČLENSTVÍ. Provoz BUSHMAN PARTNER CLUBU technicky zajišťuje společnost LP Komfort s.r.o., která zpracovává osobní údaje členů v souladu se zákonem uvedeným v předchozím odstavci.

ZÁNIK ČLENSTVÍ V BUSHMAN PARTNER CLUBU

Člen může své členství ukončit a to formou oficiálního oznámení svému zaměstnavateli, včetně předání karty a hesla. Členství v BUSHMAN PARTNER CLUBU zaniká z níže uvedených důvodů:

  • na vlastní žádost člena BUSHMAN PARTNER CLUBu
  • rozhodnutím provozovatele BUSHMAN PARTNER CLUBu na základě porušení pravidel a podmínek klubu
  • nesplněním podmínky min. nákupu za jeden kalendářní rok ve výši 5000,-Kč.
  • rozhodnutím zaměstnavatele odebrat zaměstnanci BUSHMAN PARTNER CARD

V případě jakýchkoliv nejasností, komplikací či dotazů, prosím využijte emailové adresy club@bushman.cz nebo infolinky +420 317 712 400.